Studielån fra Danmark og Grønland

Studielån fra Danmark:

Modtagere af dansk SU kan søge SU-lån på www.su.dk.

Der er to muligheder for lån fra Grønlands Selvstyre:

Engangslån: Én gang i løbet af en studerendes studietid kan der lånes kr. 10.000., hvis den studerende er fyldt 18 år. De kan søges af både modtagere af dansk SU og modtagere af grønlandsk stipendium.

Semesterlån: Lån på kr. 6.000 pr. semester (forårssemestret: 1. januar-31. juli. Efterårssemestret: 1. auguat-31. december). Kan kun søges af modtagere af grønlandsk stipendium, som går på videregående uddannelse.

Begge lån er afdragsfri under studietiden, renten begynder når lånet bliver indsat på den studerendes konto.

Ved ansøgning om lån skal nedenstående oplyses:
Navn, cpr.nr., adresse, e-mailadresse, studieretning, dato for studiestart og dato for forventet afslutning af studiet, og om der søges éngangs- og/eller semesterlån.

Læs mere om lånene fra Grønlands Selvstyre på https://www.sullissivik.gl

Har du MitId kan udfylde blanketten online og sende den til uddannelsesforvaltningen www.sullissivik.gl

Redigeret 15.02.2023