Nyt fra vejlederne

Alle på videregående uddannelser modtager bogtillæg hvert semester. Udbetaling sker 31. august og 31. januar.