Grønlandske foreninger

Disse foreninger er tilknyttet Kalaallit Illuutaat Det Grønlandsk Hus i København
De informationer er leveret af foreningerne selv. Du er velkommen til at selv kontakte foreningernes repræsentanter via email eller via deres Facebook sider

Der er ca. 16 grønlandske foreninger tilknyttet Det Grønlandske Hus, og de er en uundværlig del af Det Grønlandske Hus' virke. Foreningerne skaber grundlag for kulturelt og socialt samvær mellem grønlændere og andre med interesse for Grønland. Det åbner op for nye muligheder og venskaber.

Foreningernes mange aktiviteter i huset er med til at gøre Det Grønlandske Hus til et levende og aktivt kulturhus både i dag- og aftentimerne.

Foreningernes mangeartede aktiviteter rundt om i Danmark og udlandet gør dem til nogen af vores fornemmeste ambassadører for den grønlandsk kultur.

For at høre mere om foreningerne, kan du skrive til Foreningernes repræsentant i Husets bestyrelse: Ane Samuelsen