Netværkscafé i Næstved

Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, tæt ved Næstved Station.

Netværkscaféen er for grønlandske borgere i Syd- og Midtsjælland. Caféen bliver drevet af frivillige fra området. Her kan du tale grønlandsk, fastholde din kultur og knytte nye venskaber.

Åbningstid

i Folkerummet hver torsdag mellem klokken 12 og 15.30.

Rådgivning fra Pooq - Det Grønlandske Hus i København

Besøg aftales efter behov i forhold til oplysning/bistand/afklaring af socialfaglige spørgsmål.

Formål

Formålet med netværkscaféen er at skabe et bredt netværk mellem de mange grønlandske borgere og grupper på Syd- og Midtsjælland.