Links i forbindelse med socialt arbejde

kofoedsskole.dk - Udsatte grønlændere
Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i København, Århus, Aalborg og Nuuk og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring væresteder, aktivitetsmuligheder og botilbud.

fgb.dk
Foreningen Grønlandske Børns hjemmeside. Et af foreningens projekter "Et godt liv i Danmark" er at støtte grønlandske børn og unge, der på grund af deres sociale situation og kulturelle baggrund har svært ved at få hverdagen til at fungere.

udsattegroenlaendere.dk
Viden om socialt udsatte grønlændere i Danmark. Fakta og erfaringer fra praksis samt beskrivelser af konkrete tilbud til socialt udsatte grønlændere.

udsatte.dk
Rådet for Socialt Udsatte - blandt andet med fokus på socialt sårbare grønlændere i Danmark.

udenfor.dk
Projekt UDENFOR - Projekt UDENFOR sætter ind der, hvor det offentlige sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket nok. 

inua.dk
Terapi og Tværkulturel rådgivning. Foredrag og kurser.

mandecentret.dk
Mandecentret har som mål, at undgå at akutte kriser kan føre til social deroute samt at bistå til at fædre fortsat er fædre i kontakt med deres børn efter skilsmissen.

Fuckinghjemløs.dk