Forsikring under rejser

Studerende er dækket på rejser mellem Grønland og Danmark, som er betalt af Selvstyret.

Mistet og forsinket bagage:

Gem dine rejsedokumentere og få en P.I.R. (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet inden du forlader lufthavnen. P.I.R. skal bruges til at bevise at din bagage ikke kom frem. Kontakt derefter din uddannelsesvejleder for at skadeanmelde til Selvstyrets forsikringsselskab. Gem altid alle kvitteringer på købte genstande hvis du har mistet bagage under en rejse.

Forsinket fremmøde:

Hvis du uforskyldt kommer for sent frem til en videre forbindelse på din rejse kan du få en ny rejse. Ring/skriv til SOS International på telefon 0045 70131335 eller mail: rejseassistance@if.dk, så ombooker SOS dig. Du skal skaffe dokumentation for den afbrudte rejse hos Air Greenland samme dag som forsinkelsen er indtrådt.

Rejser til praktik-, speciale- og studierelevante rejser i udlandet

Forsikres gennem en særlig rejseforsikring for studerende i udlandet. Læs mere under fanen ’Praktik, rejser, udland’.

Forsikring generelt mens du er studerende i Danmark:

Ud over ovenstående forsikring under rejse er du forsikret under hele dit uddannelsesophold i Danmark i henhold til forsikringsselskabets regler i følgende tilfælde:

  • Sygdoms- og transportudgifter
  • Akut krisehjælp
  • Retshjælp
  • Privatansvar
  • Evakuering og tilbageholdelse
  • Transportforsinkelse og hjemkaldelse
  • Bagage
  • Dødsfaldserstatning
  • Ménerstatning

Kontakt SOS International på telefon 0045 70131335 eller mail: rejseassistance@if.dk hvis du får brug for forsikringen.
Selvstyrets forsikring kan ikke træde i stedet for din personlige indbo- og ansvarsforsikring som vi opfordrer dig til at tegne med det samme du flytter til Danmark. Om du har brug for andre forsikringer afhænger af dine personlige forhold, kontakt evt. et forsikringsselskab for at få rådgivning.