Socialafdelingen

Det Grønlandske Hus er udgangspunkt for et bredt socialt arbejde der blandt andet omfatter den åbne rådgivning Pooq, netværkscaféen Ajamut, bistandsværgekoordineringen, Den Grønlandske Retshjælp og mentorprojektet Ilik.
Det sociale arbejde er dels finansieret af driftsmidler, eksterne midler samt fonde.