Oversigt over grønlandske foreninger og kontaktinformationer

Aqisseq

Facebook: Aqisseq/Lolland-Falster

”AQISSEQ” betyder rype på grønlandsk og har hjemsted i Sakskøbing. Medlemmerne kommer hovedsageligt fra Lolland og Falster. Foreningens formål er at samle grønlændere og danske med interesse i Grønland til bl.a. sociale sammenkomster. Der arrangeres fællesspisning, bankospil, grønlandskprogede gudstjenester og kulturdage på Sydhavsøerne. Foreningen har et kor, som har øvedag hver tirsdag eftermiddag kl.14 til 16 i Saxenhus. ”AQISSEQ” nyhedsblad udkommer 4. gange om året. Formanden for "AQISSEQ" er Benedikte Sivertsen

benediktesivertsen@hotmail.com
Aqisseq Logo
Arsarnerit

Arsarnerit

Facebook: Arsarnerit

Arsarnerit holder til i Sydsjælland, de mødes jævnlig i Næstved. Foreningen arrangerer kulturelle sammenkomster, fælles grønlandsk gudstjeneste, fejring af nationaldag og juletræsfest.

lillebrua62@gmail.com

AVALAK - Grønlandsk Studenter Organisation i Danmark

https://avalak.nemtilmeld.dk/

Organisationen af Grønlandske Studerende i Danmark/ Danmarkimi Kalaallit Ilinniagaqartut Kattuffiat. Fungerende formand: Hans Peter Mønsted

formand@avalak.dk
Avavakdgh
Avavakkbhdgh

Avalak København

www.avalak.org

Lokalforeningens formål er, at varetage de grønlandske studerendes, herunder tilhørende børns, daglige og studiemæssige interesser under studietiden. Vi arrangerer sociale aktiviteter og faglige arrangementer og tilbyder et netværk af studerende i hele Danmark. Enhver kan blive medlem af AVALAK. Medlemskabet gælder i hele AVALAK.

kbh@avalak.dk

Aavaat

http://aavaat.dk/

Efter en lang Corona periode med nedlukninger og forsamlingsforbud, er vi i Det Grønlandske Kor Aavaat i gang med at få vores normale dagligdag tilbage. Vi øver hver onsdag i Det Grønlandske Hus fra 18.00-20.00. Er du interesseret i at synge, og kan du synge, så er du meget velkommen hos os i Aavaat. I år har vi allerede fået mange arrangementer, vi skal blandt andet optræde under Grønland i Tivoli, Lydkunstfestivalen i Aarhus, Festgudstjeneste i Københavns domkirke i anledning af dronningens regeringsjubilæum, og senere på året julekoncert i Christians Kirke. Kom og vær med på en spændende og sund fritidsinteresse og få uforglemmelige oplevelser.

Facebook: Aavaat
Aavaat 2022 Red
1500X500 Nalik

Den Grønlandske Organisation i Danmark Nalik

org.nalik@gmail.com

Vores formål er at skabe et talerør for grønlændere i Danmark og være en synlig partner i forskellige fora i det offentlige rum, som en organisation med grundlag i grønlandske værdier samt at være med til at skabe ligeværdighed og ligestilling for grønlændere i Danmark

org.nalik@gmail.com

F.C. Nanoq

www.fcnanoq.dk

Kontakt bestyrelsen. Ca. 65 medlemmer. Formålet er at give folk fra og med relation til Grønland en base med udgangspunkt i sociale tiltag hvor fodbolden udgør vores fælles interesse og aktivitet. Træning sommer: Valby Idrætspark Julius Andersensvej 1, onsdage 18:00 – 19:30. Træning vinter: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, fredage 20:00 – 22:00.

bestyrelsen@fcnanoq.dk
Fc Nanoq Logo
410X375

Ikinngut

www.ikinngut.com

Formand: Kirsten Solbjerg. Kontaktperson: Mona Brandt, tlf.nr. 30233228 Foreningen har ca. 62 medlemmer. Grønlænderforeningen Ikinngut betyder ven på grønlandsk og har til formål at styrke grønlandsk/dansk venskab via social samvær samt udbredelse af kendskab til Grønland. Aktiviteter omfatter blandt andet sang, foredrag, fællesspisning, udflugter, højtider, kaffemik m.m. Har du tilknytning til Grønland eller bare interesserer dig for dette skønne land og dets mennesker, er du meget velkommen i vores forening, som for tiden har 63 medlemmer. Foreningen har hjemme i Holbæk.

lmona@outlook.dk

Fællesforeningen Inuit

Fællesforeningen Inuit er en paraplyorganisation for knap 20 lokale grønlænderforeninger i Danmark

Fællesforeningen modtager tilskud fra Grønlands Selvstyre. Desuden modtages tilskud fra diverse fonde.

Julehilsen til Grønland og TUSA, som er en grønlandsk sangkonkurrence, er blandt de arrangementer Fællesforeningen Inuit står for.
Disse arrangementer trækker deltagere fra hele Danmark.

De lokale foreninger støttes med kurser og hjælp til foreningsledelse.

Fællesforeningen blev stiftet i 1974, på initiativ af de første grønlandske foreninger som var oprettet umiddelbart inden.

Se hjemmesiden for informationer omkring siddende bestyrelse, arrangementer m.m.

Camilla Siezing

Formand for Fællesforeningen Inuit

Hjemmeside: inuit-dk.dk 
Kontakt: info@inuit-dk.dk
Facebook: Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiaq Inuit - Fællesforeningen Inuit

inuit.dk@gmail.com
Inuit Faellesforeningen
Pilutaq Billede

Pilutaq

Foreningen som har hjemsted i København, ønsker at samle herboende grønlændere og andre med tilknytning til Grønland til sociale sammenkomster. Foreningen afholder bankoaftner den første torsdag i måneden – undtagen juli, august og januar - Alle er velkomne. Foreningen afholder Forårs- og Efterårsfest samt Juletræsfest og andre arrangementer.

karofrederiksen@gmail.com

Puilasoq

Københavnimi peqatigiiffik Puilasoq. Piorsarsimassuserput, pinngorartitsisarneq nunarsuarmiooqataanerlu. Forening i København Puilasoq, Inuit kultur, lokalt og globalt. Puilasoq Greenland, Inuit Culture - Community in Copenhagen. Local and global indigenous culture.

asasakka1968@gmail.com
Logo Puilasoq
410X274 Qatanngut

Qatanngut

formand@qatanngut.dk

Foreningen Qatanngut er en dansk-grønlandsk venskabsforening for alle med interesse for Grønland. Qatanngut er grønlandsk og betyder ”søskende”. Foreningens overordnede formål er at styrke venskabs-båndene mellem Grønland og Danmark. Foreningens fokus har især været på Grønlands natur og på vandreture i Grønland. Foreningen blev stiftet i 1969 – to år efter den legendariske Qatanngut-ekspedition, hvor 80 spejdere fra Det Danske Spejderkorps fløj til Sdr. Strømfjord og derfra vandrede til Sisimiut. (Samtidig drog lige så mange grønlandske spejdere 3 uger til Danmark). Foreningen har for tiden godt 50 medlemmer, og holder typisk sine møder i Det Grønlandske Hus i København. Foreningen udgiver et medlemsblad 3 gange årligt og afholder hvert år typisk 3-4 møder med foredrag.

formand@qatanngut.dk

Qullissat Ikinngutai

Qullissat Ikinngutai København er en forening som varetager interessen - og bibeholde kontakten til de personer som er født eller har boet i den nedlagte by Qullissat. Foreningen har flere årlige arrangementer. Foreningen har base i København.

ammaf62@gmail.com
Personale Sumut Blank
Sarpik Logo

Erinarsoqatigiit/koret Sarpik

Samler og synger nye og gamle grønlandske sange. Kontakt os hvis du har lyst til at være med. Øver i Det Grønlandske Hus onsdage i ulige uger kl. 19:00. I lige uger synger vi onsdag aften i Det Grønlandske Patienthjem.

camilla@takuss.com

Suki

S - Sumut u - Uunnga K - Kalaallit I - Illuannut SUKI holder socialsamvær hver andet tirsdag i måneden fra 14.00-16.00 i Det Grønlandske Hus. Vi synger på grønlandsk, fortælle om rejser/oplevelser, fortælle vittigheder. Vi hygge os med kaffe, brød og pålæg. Alle er velkommen. Næste sidste søndag i november synger vi julesalmer og mindes om dem vi har mistet i år, det sker ved Grønlandsk kirkegård på Vester Kirkegård. Alle er velkommen.

jakobinefilemonsen@yahoo.dk
Personale Sumut Blank

Kontakt os

Åbningstider
Maps