Akutrejse i forbindelse med kritisk sygdom/dødsfald:

I forbindelse med forældres eller børns (enten biologiske eller plejeforældre/-børn) kritiske sygdom i den terminale fase eller dødsfald/begravelse i Grønland, er der mulighed for at søge om betaling af flybilletter via dette link

Vigtigt

Puljen er målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt, selv at finansiere rejseomkostningerne. Det er alene Udbetaling Danmark der træffer afgørelse om bevilling og ikke Det Grønlandske Hus

 

Du skal have følgende dokumentation vedhæftet ansøgningen:

  • Dødsattest/udtalelse fra sygehuset.
  • 3 måneders lønsedler/udbetalingsmeddelelser.
  • 3 måneders kontoudtog.

Har du brug for hjælp til at udfylde og indhente relevante dokumenter, er du velkommen til at tage kontakt Rådgivningskontoret/Pooq i Det Grønlandske Hus.

Besøgsrejse til Grønland:

Du har mulighed at søge om en besøgsrejse tur/retur til Grønland via Den Grønlandske Fond, som Rigsombuddet i Grønland administrerer.

Fondens bestyrelse foretager for tiden uddeling to gange om året. Frist for indsendelse af ansøgninger er 1. april henholdsvis 01. oktober.

Der bliver afholdt bestyrelsesmøde ultimo april og ultimo oktober. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen vil som hovedregel blive afvist. Der uddeles ikke midler mellem bestyrelsesmøderne.

Du kan få mere information eller hente ansøgningsskemaet via Rigsombuddets hjemmeside.

Har du brug for hjælp til at udfylde og indhente relevante dokumenter, er du velkommen til at tage kontakt Rådgivningskontoret/Pooq i Det Grønlandske Hus.