Søger du viden om Grønland og grønlændere....

Kære studerende og undervisere.

Velkommen til Det Grønlandske Hus i Københavns (Kalaallit Illuutaat) hjemmeside.

Vi modtager mange henvendelser fra studerende og undervisere, som søger viden om og informanter med relation til Grønland. Det er vi glade for og vi vil meget gerne hjælpe dig i gang med din informationssøgning. Du kan begynde med at gennemgå vores “Forslag til videre læsning”. Her har du mulighed for at få overblik over bl.a. grønlandske indsatsområder i Danmark, statistik og indblik i hvad Det Grønlandske Hus i Københavns arbejdsområder omfatter.

Det Grønlandske Hus i København er et kontakt- og samlingssted for grønlændere og andre med interesse for Grønland. Vores formål er, at sikre kulturmødet mellem grønlændere og danskere b.la. gennem oplysningsvirksomhed om grønlandske kulturelle og samfundsmæssige forhold, og at yde rådgivning og vejledning vedr. sociale, juridiske og uddannelsesmæssige forhold til grønlændere øst for Storebælt.

Når du har gennemgået dokumentet med "Forslag til videre læsning" og fundet litteratur der er relevant for din institution, studieretning og opgave, har du forhåbentligt fået et klart overblik over hvad der findes af institutioner, viden og indsatsområder. Vær opmærksom på at vi ikke videreformidler kontakt til borgere eller brugere af De Grønlandske Huses tilbud, da vi værner os om privatliv og ret til anonymitet.

Hvis I vil i kontakt med en medarbejder i Det Grønlandske Hus, kan du finde den relevante afdeling eller person her.

Forslag til videre læsning