Husets historie

I hjertet af København har Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus ligget i 50 år. Huset har gennemgået mange forandringer, fysiske som indholdsmæssige igennem disse fem årtier. Der har altid været behov for mødepladser for grønlændere på kortere eller længere ophold i Danmark, både til alvor og fest. Dette var det første behov, der blev imødekommet for 50 år siden. Huset er siden vokset i funktioner og mandskab i takt med et stigende behov for koordinering af opgaver i krydsfeltet Grønland - Danmark.

I dag fungerer huset som kultur- og informationssted for et utal af gæster fra ind- og udland, uddannelsesvejledning af grønlandske studerende, tilbud om åben rådgivning og værested indenfor socialområdet, koordinering af bistandsværgerne i Danmark og danner samtidig rammen for de grønlandske foreninger på Sjælland. Huset er vokset fra 1,5 til 19 ansatte på de 50 år som er gået.

Ønsker du yderligere information om Det Grønlandske Hus og dets historie kan du skrive en mail med navn og adresse til illu@sumut.dk, så sender vi dig et gratis eksemplar af Jubilæumsskriftet. Det blev udgivet i forbindelse med Det Grønlandske Hus' 40 års jubilæum i 2014. Det kan desuden læses elektronisk her: Jubilæumskrift.

Vi er glade og stolte over at H.M Kong Frederik 10. af Danmark har valgt at forsætte Dronning Margrethe 2.'s protektorat for for Det Grønlandske Hus i København.

Dronningen indviede huset i 1974.