Uddannelsesstøtte
Dansk SU

Når du bliver optaget på en uddannelse i Danmark skal du søge dansk SU.

Du vil være omfattet af reglerne for dansk SU, og kan finde vejledning og oplysninger på www.su.dk, hvor du også ansøger om SU.

Selvom du får stipendium fra dansk SU, skal du søge om særydelser (det dækker f.eks. feriefrirejse, bogtillæg) fra Grønlands Selvstyre - se mere under menuen Særydelser.

Hvis du ikke kan få dansk SU kan du søge om stipendium fra Grønlands Selvstyre, i så fald skal du henvend dig til uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus.

Søg dansk SU

Inden du går på www.su.dk for at søge dansk SU skal du have følgende på plads:

NemID - Det kan bestilles fra Grønland af på www.nemid.nu

NemKonto - Dansk SU skal altid udbetales til en NemKonto. Kontakt din egen bank.

Forskudsregistreres - I det danske skattevæsen med det særlige fradrag for grønlandske studerende. Du skal udfylde denne skatteblanket. I feltet ”Forventet arbejdsindtægt”, skal du skrive: ”dansk SU”. Resten af udfyldelsen skulle give sig selv. Her kan du se hvordan den skal udfyldes.

Eboks - Mail fra dansk SU får du på www.eboks.dk