Sagsområder

Den Grønlandske Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning og bistand blandt andet på følgende områder:

 • Separation, skilsmisse, underholdsbidrag.
 • Forældremyndighed og samværsret.
 • Samlivsforhold.
 • Arveret.
 • Lejeret, herunder flytteafregning og tilbagebetaling af depositum, opsigelse af lejemål samt andre spørgsmål vedrørende din lejebolig.
 • Afskedigelse, feriepenge og andre spørgsmål vedrørende din ansættelse.
 • Spørgsmål om erstatning ved tilskadekomst, vold, eller hvis dine ejendele er blevet ødelagt.
 • Forsikringsret, f.eks. spørgsmål om forsikringsdækning og opgørelse af skaden.
 • Forbrugerret.
 • Udlændingeret, f.eks. opholds- og arbejdstilladelse samt andre spørgsmål i forbindelse med udlændingelovgivningen og sager om statsborgerskab.
 • Socialret.
 • Sundhedsret, herunder spørgsmål om fejlbehandling på sygehuse, hos læger, tandlæger mv.
 • Gældssanering.
 • Fogedret.

Retshjælpen tilbyder ikke hjælp

 • Hvis du er erhvervsdrivende og sagen vedrører dit erhverv.
 • I sager vedrørende køb og salg af fast ejendom.
 • Ved oprettelse af dokumenter, herunder testamenter og bodelingsoverenskomster, samt ved udfyldning af boopgørelser og selvangivelser.
 • I injuriesager tilbyder vi kun begrænset bistand.