Hvem kan få hjælp?

Som udgangspunkt kan alle uanset bopæl og indtægtsforhold henvende sig til retshjælpen og få rådgivning til løsning af et juridisk problem.

Vi tilbyder ikke hjælp

  • Hvis du er erhvervsdrivende, og sagen vedrører dit erhverv.
  • Hvis din sag vedrører køb og salg af fast ejendom.
  • Hvis du skal have oprettet dokumenter, herunder testamenter og bodelingsoverenskomster, eller hvis du skal have udfyldt en boopgørelse og en selvangivelse.
I injuriesager giver vi kun begrænset bistand.