Ny rapport: Stort behov for forbedringer af bistandsværgeordningen i Grønland

I 2019 åbner den nye lukkede anstalt i Nuuk, og grønlandsk forvaringsdømte vil ikke længere blive sendt til Herstedvester Fængsel i Danmark.

Siden 1970’erne har Det Grønlandske Hus i København koordineret en ordning, hvor grønlandske forvaringsdømte og retspsykiatrisk dømte får tildelt en bistandsværge, der skal støtte og hjælpe dem i deres afsonings- eller behandlingsforløb. Men med åbningen af den lukkede anstalt er det endnu uafklaret, hvad der skal ske med dette arbejde.

Derfor tog det Grønlandske Hus i København i foråret 2017 initiativ til at iværksætte en udredning af bistandsværgeordningen. Den 62 sider lange rapporten, Livline til verden, er netop blevet udgivet.

Rapporten kommer med en lang række anbefalinger til arbejdet med bistandsværgeordningen i fremtiden. Blandt andet peger den på behovet for, at der oprettes en koordinatorfunktion i Nuuk, tilsvarende til den, som findes i København i dag.

- Bistandsværger i Grønland er fuldstændig overladt til sig selv, og det samme er deres klienter. Den manglende koordinering og oplæring stiller bistandsværgerne i en urimelig situation, hvor de selv må ”opfinde” deres rolle. Og med manglende tilsyn med værgerne er der risiko for, at nogle klienter oplever kun at have en beskikket bistandsværge på papiret – og ikke i praksis, siger lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen fra Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet, som står bag rapporten.

Under analysearbejdet viste det sig vanskeligt at skaffe det fulde overblik over antallet af personer, der ifølge loven har ret til en bistandsværge. Det oplyste antal varierer alt efter hvilken myndighed, der blev spurgt, og især antallet af psykisk syge foranstaltningsdømte er der tilsyneladende ikke noget overblik over. Noget, som har vakt bekymring i Det Grønlandske Hus.

- Jeg har på fornemmelsen, at der kan være nogen her i Danmark, som vi ikke kender til. Nogle gange er det helt tilfældigt, at jeg har fået at vide, når en person var sendt herned til afsoning eller behandling. Det synes jeg, er meget bekymrende, siger Susanne Jensen, der er bistandsværgekoordinator i Det Grønlandske Hus.

Rapporten viser også, at ud af 94 dømte i Grønland, mangler 39 personer at få beskikket en bistandsværge. Ud af 49 grønlandsk dømte i Danmark mangler to personer en bistandsværge.

Direktør i Det Grønlandske Hus i København, Leise Johnsen, er glad for, at rapporten kan hjælpe med at overlevere alle de erfaringer, det Grønlandske Hus har gjort sig med bistandsværger siden 1970’erne:

- At have en bistandsværge kan gøre en stor forskel for en indsat og hjælpe med at bevare relationerne til verden udenfor. Derfor håber vi, at rapporten vil kunne danne baggrund for det fremtidige arbejde med bistandsværger i Grønland.

Rapporten er baseret på observationer og interviews blandt bistandsværger, indsatte og fagpersonerne omkring de dømte. Desuden er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de grønlandske herstedvesterdømte og gennemgået en lang række historiske dokumenter vedr. bistandsværgeordningen.

Livline Til Verden 2018