Bestyrelsesmedlem

Repræsentant for foreningerne

Ane er kontaktled mellem huset og foreningerne.

Ane sørger for dagsorden til foreningsmøderne og sørger for referat

Kontakt
Ane Samuelsen
ane.samuelsen@gmail.com 

Kontakt os

Åbningstider
Maps