Introlektion

 

Denne lektion kan bruges på alle klassetrin og fungerer som introduktion til alle forløbene.

Introlektionen er udviklet til alle trin i grundskolen, men der kan vælges til og fra alt efter klassetrin.

Introlektionen er bygget op omkring en Kahoot-quiz om Grønland der lægger op til at I på klassen tager en snak om hvad I ved om Grønland på forhånd, og hvad I gerne vil vide. 

Der er forslag til ekstramateriale som kan vælges til eller fra.

 

Materialer

Lektionsplan

Baggrundstekst

Grønland i årstal

Tegning: Grønlands historie (tegnet af Konrad Nuka Godtfredsen)