Hundeslæden

 

Dette forløb handler om den grønlandske slædehund, hundeslæden og fangerkulturen i dag.

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Fag: Historie, matematik, N/T, H/D, geografi

Undervisningsforløbet er udviklet til mellemtrinnet og udskolingen i grundskolen. Det er gradueret i to dele efter elevernes klassetrin.

Vores mål med dette undervisningsforløb er at eleven får en grundlæggende forståelse for den grønlandske hundeslæde i historisk, geografisk og kulturel forstand.

Gennem emneafgrænsede aktiviteter og opgaver får eleven et bredspektret overblik over hundeslædens betydning i Grønland, både historisk og i dag.

Eleverne får erfaring med at arbejde med statistisk analyse gennem brug af Grønlands Statistik. I forløbets praktiske del skal de afprøve styrken i surring med reb og andre måder at samle træ. 

Ved at arbejde med materialet håber vi desuden at eleverne bliver opmærksomme på denne del af rigsfællesskabet, både i forhold til det aktuelle kanonpunkt i historiefaget, men også tværfagligt i matematik, geografi, natur/teknologi og håndværk/design.

I dette forløb anvender vi bogen Qimmeq - den grønlandske slædehund som er skabt i samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum og Grønlands Universitet - Ilisimatusarfik. På Qimmeq-projektets hjemmeside finder man yderligere elevopgaver og fem korte film om hundeslædekørsel i Grønland.

Undervisningsforløbet arbejder med kompetencer indenfor en række færdigheds- og vidensmål i ovenstående fag, se nærmere herom i lærervejledningen.