Grønlands væsener


Dette forløb handler om de grønlandske myter, væsener samt den oprindelige inuit-tro som perspektiveres til dagens grønlandske samfund. 

Klassetrin: Indskoling, mellemtrin og udskoling

Fag: Dansk, historie, kristendomskundskab, N/T, H/D, billedkunst og samfundsfag.

Undervisningsforløbet er udviklet til alle trin i grundskolen. Det er gradueret i tre dele efter elevernes klassetrin.

Vores mål med dette undervisningsforløb er at eleverne får en forståelse for den førkristne religion i Grønland, samfundets udbredte fortælletradition, og hvordan tidligere traditioner lever i dag. Eleverne får i dette undervisningsforløb erfaring med mytegenren, sammenhængen mellem naturfænomener og myter, genskabelse af en mytisk figur med naturmaterialer og myteskrivning.

De ældste elever dykker ned i hvordan tidligere traditioner kan leve videre eller genopstå på ny. De får desuden erfaring med undersøgelse i aktuelle kilder, remediering og genfortælling.

Ved at arbejde med opgaverne håber vi desuden at eleverne bliver opmærksomme på denne del af rigsfællesskabet, både i forhold til det aktuelle kanonpunkt i historiefaget, men også tværfagligt i dansk, kristendomskundskab, N/T, H/D, billedkunst og samfundsfag. Undervisningsforløbet arbejder med kompetencer indenfor en række færdigheds- og vidensmål i ovenstående fag, se nærmere herom i lærervejledningen.

I dette forløb anvender vi illustrationer udarbejdet af Laila Vetterlain. Stor tak til Laila for hendes smukke illustrationer til undervisningsforløbet.