Hvordan kan vi hjælpe?

Gratis rådgivning

Retshjælpen tilbyder gratis anonym rådgivning og lettere sagsbehandling.

Hvis din sag kræver det, kan retshjælpen ofte tilbyde dig at arbejde videre med sagen. Det vil være gratis for dig. Det betyder, at vi for eksempel fører skriftlig korrespondance med din modpart og med andre - det kan være offentlige myndigheder, herunder klagenævn, eller privatpersoner. 

Fri proces

Er det nødvendigt for sagens videre gang at søge fri proces, kan vi hjælpe dig med at finde en advokat, der kan søge for dig. Fri proces kræver, at du opfylder visse økonomiske betingelser.

Tavshedspligt

Retshjælpens medarbejdere har tavshedspligt og hjælper dig med sagen fra start til slut.

Hvis vi ikke kan behandle din sag

Hvis det viser sig, at retshjælpen ikke kan behandle din sag, for eksempel fordi den falder uden for vores sagsområder, kan vi eventuelt hjælpe dig med at komme videre med sagen ad anden vej.

Det kan vi ikke hjælpe med

Retshjælpen kan ikke optræde som din advokat i en sag. Vi møder ikke i retten, herunder foged- og skifteretten, og vi kan heller ikke fungere som bisiddere i for eksempel beboerklagenævnet eller hos kommunen.

Endvidere udfærdiger vi ikke dokumenter som eksempelvis testamenter og bodelingsoverenskomster. I disse tilfælde kan vi imidlertid henvise dig til en advokat.