Hvem er vi?

Den Grønlandske Retshjælp er en selvstændig institution, som siden 1994 har ydet gratis juridiske rådgivning navnlig til mennesker, med relation til Grønland. Retshjælpen er uafhængig af private interesser og af offentlige myndigheder.

Se også retshjælpens vedtægter.

Rådgivere

Cand. jur.

Lennart Frandsen

Bestyrelse

Formand for bestyrelsesmedlem

Direktør Leise Johnsen
leise@sumut.dk
+45 33 38 15 82

Bestyrelsesmedlem

Advokat Peter Giersing
+45 33 12 30 45

Ledende rådgiver

Lennart Frandsen
lennartfrandsen@hotmail.com
+45 30 92 90 93