Turen går til Grønland

 

Dette forløb handler om turisme og infrastruktur i Grønland.

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Fag: Historie, N/T, matematik, samfundsfag og geografi

Undervisningsforløbet er udviklet til mellemtrinnet og udskolingen i grundskolen. Det er gradueret i to dele efter elevernes klassetrin.

Vores mål med dette undervisningsforløb er at eleven får et grundigt indblik geografiske og samfundsrelaterede forhold i Grønland gennem undersøgelser i aktuelle kilder fra Grønland. Eleverne får erfaring med statistisk analyse og regional informationssøgning samt aktuelle problemstillinger vedrørende geografiske vilkår i Grønland.

Ved at arbejde med opgaverne håber vi desuden at eleverne bliver opmærksomme på denne del af rigsfællesskabet, både i forhold til det aktuelle kanonpunkt i historiefaget, men også tværfagligt blandt andet i relation til matematik samt geografi og samfundsfag i udskolingen.

Undervisningsforløbet arbejder med kompetencer indenfor en række færdigheds- og vidensmål i ovenstående fag, se nærmere herom i lærervejledningen.