Sæler og sælskind

 

Dette forløb handler om de sæler der lever ved Grønland, og om den grønlandske fangerkultur og anvendelsen af sælskind.

Klassetrin: Indskoling og mellemtrin

Fag: Dansk, billedkunst, N/T og H/D

Undervisningsforløbet er udviklet til indskolingen og mellemtrinnet i grundskolen i danskfaget, billedkunst, N/T og kan inddrages i H/D på mellemtrinnet. Det er gradueret i to dele efter elevernes klassetrin.

Hensigten med dette undervisningsforløb er at give eleverne mulighed for at afprøve og undersøge sælens historiske betydning, udbredelse og ikke mindst et indblik i det grønlandske sælskinds håndværksmæssige dimension.

Centralt i opgaverne er at eleverne skal samarbejde og få en grundig forståelse for et af Grønlands mest centrale råmaterialer og kulturarv. Undervisningsforløbet arbejder med kompetencer indenfor en række færdigheds- og vidensmål i danskfaget, N/T og billedkunst samt H/D på mellemtrinnet. Se nærmere herom i lærervejledningen.

I dette forløb anvender vi illustrationer udarbejdet af Laila Vetterlain. Stor tak til Laila for hendes smukke illustrationer til undervisningsforløbet.