Lærerkurser


Skoletjenesten i Det Grønlandske Hus i København tilbyder følgende gratis kurser til lærere og lærerstuderende i Danmark. Kurserne knyttes til husets egne undervisningsmaterialer og eksterne læringsmiljø, men vores primære ønske er at være med til at understøtte arbejdet med Grønland og rigsfællesskabet sammen med skoleelever. Derfor perspektiveres der også til øvrige materialer og tilbud til målgruppen.

Kurset er en introduktion til undervisning om Grønland og rigsfællesskabet i grundskolen. På kurset gennemgår vi det undervisningsmateriale vi har udviklet til skolerne, og de skoletjenestetilbud vi tilbyder i huset i Løvstræde. Desuden afprøver vi delelementer fra materialet og snakker om de opgaver eleverne arbejder med. Efter kurset skulle du være godt klædt på til at inddrage Grønland og rigsfællesskabet i din egen undervisning.

Kursets indhold

  • Introduktion til husets gratis skoletjeneste og undervisningsmaterialer
  • Få inspiration til undervisning på skolen
  • Få overblik over øvrige materialet og skoletjenester på området
  • Dyk ned i materialet: Der vælges ca. to opgaver til kurset hvor deltagere får mulighed for at afprøve delelementer fra vores undervisningsmaterialer
  • Rundvisning i skoletjenesten
  • Mulighed for en didaktisk samtale omkring ovenstående

Vi sammensætter et kursus der tilgodeser jeres behov og ønsker.