Fortidens spor

 

Dette forløb handler om moderniseringsperioden i Grønland og opfylder det nye kanonpunkt i historiefaget. 

Klassetrin: 5.-6. klasse og udskoling

Fag: historie og samfundsfag

Undervisningsforløbet er udviklet til historiefaget i mellemtrinnets 5. og 6. klasse samt historie og samfundsfag i udskolingen. Det er gradueret i to dele efter elevernes klassetrin.

Vores mål med dette undervisningsforløb er at eleverne får et grundigt indblik i Grønlands moderniseringsperiode, særligt med fokus på tiden efter 2. verdenskrig og op gennem 1950'erne og -60'erne. Den korte periode indebar en total ændring af samfundsstrukturen. Gennem udvalgte eksempler får eleverne indblik i de store forandringer som fik betydning for Grønlands befolkning.

Ved at arbejde med opgaverne håber vi desuden at eleverne bliver opmærksomme på denne del af rigsfællesskabet, både i forhold til det aktuelle kanonpunkt i historiefaget, men også tværfagligt i samfundsfag. Undervisningsforløbet arbejder med kompetencer indenfor en række færdigheds- og vidensmål i historie og samfundsfag, se nærmere herom i lærervejledningen.